Om os / Generalforsamlinger / Generalforsamling 2019
Har du Tv-pakke 3 - har du også
 
 
 

Generalforsamling 2019

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 19. marts-2019 kl 19:00
I Skovpavillonen Skovvej 46 Kerteminde
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dag før.
Der er ændringsforslag § 15 i vedtægterne.

Ændringsforslag
§ 15
Foreningens regnskabsår er fra 1. Januar til 31. December.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning og revideres af de på foreningens generalforsamling valgte revisorer.

En af bestyrelsen valgt ekstern revisor foretager gennemgang af regnskabet for at overholdelse af gældende love og regler.
 
Nuværende ordlyd:
§ 15
Foreningens regnskabsår er fra 1. Januar til 31. December.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasse eftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det.

Bestyrelsen
 

Dokumenterne er i PDF format, har du ikke installeret PDF reader
kan du hente den her gratis.
 
Dokumenter fra generalforsamlingen


  Beretning 2018     
   Referat 2018       
 
Regnskab han afhentes på kontoret af medlemmer
 
Har du Tv-pakke 3 - har du også
 
 
 
 
 
Husk at betale kontingent til tiden ?
Så undgår vi at sende en rykker
Du undgår at vi lukke for din antenne og internet
 
 
Kerteminde Antenneforening | CVR: 72605314 | Møllevej 26, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 6532 3644
Fordele hos KAF Mobil:
• Ingen binding • Ring for 0 kr. mellem KAF Mobil • 4G dækning uden ekstra omkostninger • Kundeservice, der er til at få fat i  • Saml hele familien på et login • Køb ny mobil • Stream underholdning til fordelspris