Priser / Ser du sort

Vigtigt

Der skal oplyses at det ikke er tilladt andre end foreningens samarbejdspartner Fa. Stofa at foretage tilslutning til anlægget i foreningens kabelskabe.

Tilslutningen gælder kun for én husstand, det er ulovligt at fordele signalet til andre boenheder end den tilmeldte.

Såfremt vi konstaterer ulovlige tilslutninger, vil sagen blive overgivet til vor advokat.

Kontor- og telefontid

Mandag 10-13
Torsdag 14-17
Fredag 10-13
Tel. 6532 3644
Se mere om kontoret > Her
___________________
 
 

Ser du sort

Hvis du ikke i dette kvartal har modtaget opkrævning for dit medlemsskab i Kerteminde Antenneforening, kan det skyldes flere årsager:
 

 
     Ser du sort ?     
 VI sender i farver            

Sortseer kampagnen fortsætter i 2020

 
I forbindelse med service gennemgang af anlægget har Stofas montører og foreningen, desværre kunne konstaterer at der er flere beboere der ser med på foreningens anlæg uden at betale.

NYT SKÆRPET INDSATS 

Derfor forstærker Stofa og foreningen jagten på sortseerne. Alle fordelerstandere vil blive kontroleret for sortseer kabler, og kablerne kontrolmåles for antal tilslutninger.
 
Som nyt vil der når der ændres pakkefiltre i størrer egendomme, samtidig blive set efter uautoriserede kabler og korrekte pakkefiltre. Vi mener alle skal betale til fællesskabet.

Hvordan kunne det ske ?

Måske er du flyttet ind i en lejlighed med fællesantenne og i god tro benyttet antennetilslutningen.
Er det sket skal du blot kontakte kontoret,
så er det hurtigt klaret.
 
Antennetilslutningen er måske lavet af en tidligere ejer/beboer/lejere der blot har viderført en eksisterende tilslutning, eller lagt et ekstra kabel til fordelerskabet, men den går ikke - det er ulovligt ! Som det fremgår af vedtægterne og loven om fællesantenne, skal der være en separat stikledning til hver bolig, her må der naturligvis gerne tilsluttes flere Tv apparater blot det er i samme husstand.
 
Det er ikke blot fællesskabet (foreningen) der bliver snydt, men også programudbyderne, Verdens-TV og Koda, som foreningen er forpligtet at afregne programafgifter og rettigheder med.
 
Er du i tvivl - så vil vi gerne hjælpe dig med at få forholdet bragt i orden, kontakt Lars Jørgensen på vort kontor på telf. 6532 3644 eller kik ind på kontoret i åbningstiden og få en snak, så vi kan hjælpe med at finde en løsning. 
 
Betales der ikke programafgifter og kontingent ser du sort og det sidestilles med tyveri. Det er din pligt som bruger af foreningens ydelser at der betales for det leverede.
 
Er Lars på vej hen til dig?

Hvordan kommer jeg med ? 

Du kan også straks foretage en ganske normal indmeldelse i Kerteminde Antenneforening her på siden KLIK så du kan blive med i fællesskabet.
 
Eller spørg din udlejer om din antennetilslutning er registreret ved Antenneforeningen og om der betales for brugen af signaler.
 
Endelig kan muligheden være at fejlen ligger i vort EDB-kartotek, eller der er sket en fejl fra vores side i forbindelse med en tilslutning eller en pakkeændring, derfor er det en stor hjælp, om du vil hjælpe med at få dette bragt i orden ved at kontakte os.
 

Vigtigt for dig !

I november og december 2019 vil der være frit lejde til at få det ulovlige forhold bragt i orden.
 
Fra januar 2020 vil boliger / egendomme med uregistrerede tilslutninger til antenneanlægget, blive overgivet til foreningens advokat, og politianmeldt med ekstra omkostninger til følge.
 
 Med venlig hilsen
 
Link til Fyens.dk til artiklen der blev bragt søndag d. 6. oktober 2013 >> Klik
Kerteminde Antenneforening | CVR: 72605314 | Møllevej 26, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 6532 3644

Vigtigt

Der skal oplyses at det ikke er tilladt andre end foreningens samarbejdspartner Fa. Stofa at foretage tilslutning til anlægget i foreningens kabelskabe.

Tilslutningen gælder kun for én husstand, det er ulovligt at fordele signalet til andre boenheder end den tilmeldte.

Såfremt vi konstaterer ulovlige tilslutninger, vil sagen blive overgivet til vor advokat.