Om os / Generalforsamlinger / vedtægtændring 2017
Kontor- og telefontid - Mandag 10-13    I    Onsdag 14-17    I    Fredag 10-13    I   Tel. 6532 3644
 
 
Ændringsforslag

§ 7

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med én måneds skriftlig varsel til en 1. April -1. juli – 1. Oktober eller 1. januar.
Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde til udbetaling af andel, indbetalt bidrag, opsparet formue eller af noget andet beløb.
Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Såfremt et medlem ekskluderes, afbrydes medlemmets tilslutning på foreningens foranledning. En eksklusion skal forelægges den nærmest følgende generalforsamling.


Ændres til


§ 7

Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med skriftlig varsel pr. løbende måned + 30 dage.
Udmeldelse af foreningen berettiger ingensinde til udbetaling af andel, indbetalt bidrag, opsparet formue eller af noget andet beløb.
Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Såfremt et medlem ekskluderes, afbrydes medlemmets tilslutning på foreningens foranledning. En eksklusion skal forelægges den nærmest følgende generalforsamling.
Kerteminde Antenneforening | CVR: 72605314 | Møllevej 26, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 6532 3644
Fordele hos KAF Mobil:
• Ingen binding • Ring for 0 kr. mellem KAF Mobil • 4G dækning uden ekstra omkostninger • Kundeservice, der er til at få fat i  • Saml hele familien på et login • Køb ny mobil • Stream underholdning til fordelspris