Om os / Historie
 
 
 
 
 
 
 

Historie

Kerteminde Antenneforenings historie:

Kerteminde Antenneforening blev stiftet på en generalforsamling den 2. februar 1972. Foreningen fik navnet Kerteminde Antenneforening Nord. Dette kom sig af at foreningen fra starten kun var for den nordlige bydel. Der blev valgt en bestyrelse med Helge Sinding som formand. Bestyrelsen begyndte straks at undersøge markedet for firmaer med speciale i fællesantenneanlæg. Bestyrelsen valgte ikke det billigste tilbud, men det der siden har vist sig og være et godt valg. Firmaet ELTEK i Odense blev valgt til at opbygge anlægget. I løbet af foråret 1972 blev der rejst en mast på 56 meters højde, ved vandtårnet på Tyrebakken. Samtidig blev der nedgravet kabler i den nordlige bydel. Lige før Olympiaden i Tyskland blev de første medlemmer tilsluttet anlægget hvor det var muligt at modtage 3 Tv-programmer. Det var Danmarks Radio og Tysk 1 og 2.

 I løbet af de næste 5 til 6 år blev antenneanlægget udvidet så det dækkede hele byen. Dermed blev navnet Kerteminde Antenneforening Nord ændret til Kerteminde Antenneforening. Der var kun boligforeningen Grønløkken og nogle få andre der havde private antenneanlæg. Disse anlæg er i dag gået sammen med Kerteminde Antenneforening sådan at der kun er en antenneforening i Kerteminde.

Program udbudet er også blevet kraftig udviddet. Fra starten var der tre TV programmer til i dag med 23 tv-programmer samt mulighed for yderlige flere programmer hvis man lejer en SetTop box. I september 1987 blev de første satellit programmer sat på antenneanlægget. I dag er de langt de fleste programmer nedtaget fra satellit. Antallet af programmer det er muligt at sætte på antenneanlægget er eksploderet i de forløbene år. Sidste skud på stammen er mulighed for at kunne komme på Internettet via antenneanlægget.

I sommeren 2012 blev pakke udvalget tilført en ekstra pakke (pakke 2), som sammen med pakke 1 vil stille de fleste medlemmer tilfreds med de mest populærer danske og udenlanske programmer. Ønsker man endnu mere programudvalg og sportkanaler skal man vælge pakke 3.

En anden stor begivenhed dette år var også at foreningen fik sit eget kontor med faste åbningstider, og der blev ansat en kasserer til at varetage økonomi og den daglige drift. Kontoret har været en sucses og der er dagligt en del telefonopkald og besøg af medlemmer der kikker ind for at få information om kanalerpakkerne, hjælp, mv.

Samme år præsenterede foreningen også en ny hjemmeside, hvor medlemmerne kan følge med i hvad der sker af nye tiltag i foreningen, ligeledes kan medlemmerne foretage online ændringer, tilmelding, ændringer af pakker, flytning og meget andet. På nuværende tidspunkt består hjemmesiden af over 125 sider med indhold relateret til Tv, internet, telefoni og hjælp til installasion mv. og der kommer hele tiden nyt indhold og tiltag.

I 2012 blev anlæget udbygget, hele byen er nu opdelt i flere øer, og der er lagt fiberforbindelser ud til disse, således at også de områder der ligger længst væk fra hovedstationen får et godt og optimalt signal.

Udbygningen har også mulig gjort at foreningen nu kan levere internet hastigheder helt op til 150/15 Mbit, det er fortsat muligt som vi har haft fra starten med internet at alle medlemmer kan få en gratis lille internetforbindelse 256 kbit.

2015 skete der storer ændringer indenfor modtagelse af Tv, Dr lukkede de analoge programmer. dette medførte af vi lavede store ændringer på foreningens hovedstation, alle programmer blev ombygget til digital tv, og alle de analoge kanaler blev slukket.

2016 Der er fortaget udbygning af internettet så vi fra nu kan tilbyde medlemmerne hastigheder op til 300Mb. Den lille gratis internet alle kan få er nu ændret til 4/2 Mb.

2017 Kontoret har i en længere periode midlertidigt været flyttet til Præstegade, medens smedeneshus blev ombygget. Efter ombygningen har foreningen fået et lækkert nyt kontor til den dagtlige drift,  og hvor bestyrelsen kan holde sine møder. medlemmerne er altid velkomne til at komme ind og få en snak om Tv modtagelse og internet.

Foreningen har indgået en ny aftale med Stofa, som giver flere fordele for medlemmerne, bla. kan man nu få bredbånd uden at have en Tv-pakke

I sommeren 2018 blev foreningens anlæg udbygget og renoveret, med flere fordelings punkter, hvortil der er nedgravet endnu mere fiberkabler end der var tidligere. Fiberkablerne levere tv signaler og bredbånd ud til fordelingspunkterne tæt ved brugerne, derved opnåes et bedre og mere stabilt signal. Ligeledes er flere hundrede forstærkere blevet udskiftet så anlægget nu er forberedt til at vi ved den næste udbygning kan levere hele 1000 Mbit internet direkte ud til de enkelte medlemmer.

I 2018 blev Anlægget udvidet med en ny sektion til Sortekilde og det nye boligområde på Gedskovvej.
 
2020 i marts startede den store ombygning af hele anlæggets infrastruktur, det startede med at alle forstærkerskabe og fordelere blev kortlagt og gennemgået.
Men selve ombygningen blev udsat pga. Covid19 da mange af foreningens abbonenter benyttede internettet fra hjemmearbejdspladser og vi derfor ikke ville forstyrer arbejdsdagen med afbrydelser.
Derimod gik man igang med at at grave flere lyslederkabler ned i området da anlægget når det er færdig udbygget vil benytte fiberforbindelser ud til de enkelte øer hvor signalerne fortsætter i coaxkabler ud til den enkelte forbruger.
Foruden er der etableret et stort antal strømpunkter med ny skabe med elmålere.

I august ankom den store ombygnings karavane fra Stofa til byen og et stort antal teknikkere gik igang med montering og udskiftning af forstærkere og fordelere.

Foruden lysledere og kabler, bliver flere hundrede forstærkere udskiftet, alle disse ændringer er ikke blot til gavn for internettet, men foreningen får et bedre og mere stabilt Tv signal, da alle forstærkere fremover vil blive fjernovervåget, det skulle bla. give den fordel at evt. fejl vil blive konstateret inden forbrugerne observerer en fejl.

Medio september er anlægget omstillet til at leverer internet efter docsis 3,1 hvorefter vi kan leverer 1000 Mb internet også kaldet Giganet.

    

 
 
Husk at betale kontingent til tiden ?
Så undgår vi at sende en rykker
Du undgår at vi lukke for din antenne og internet
 
 
Kerteminde Antenneforening | CVR: 72605314 | Møllevej 26, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 6532 3644
Fordele hos KAF Mobil:
• Ingen binding • Ring for 0 kr. mellem KAF Mobil • 4G dækning uden ekstra omkostninger • Kundeservice, der er til at få fat i  • Saml hele familien på et login • Køb ny mobil • Stream underholdning til fordelspris